Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, trong 9 tháng các dự án FDI đã tích cực giải ngân, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy 3 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam - SDV (gói tăng thêm 2,5 tỷ USD) bắt đầu được triển khai, nên vốn đầu tư phát triển tăng cao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 72.472,6 tỷ đồng, tăng 49,1% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực FDI đạt 53.274,7 tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD đã được giải ngân), tăng  74,6% so cùng kỳ.

Cũng trong 9 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án vào các khu công nghiệp tập trung là 3,005 tỷ USD, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Tính đến ngày 15/9, Bắc Ninh đã cấp phép đầu tư mới cho 112 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 250,1 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 84 dự án với tổng vốn tăng thêm 2.669 triệu USD. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 1.064 dự án FDI với số vốn đăng ký là 15.326 triệu USD (bao gồm cả dự án điều chỉnh tăng vốn).

Hiện nay, trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh có 1.164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (409 dự án trong nước và 755 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt gần 16,3 tỷ USD (cao nhất cả nước).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 17.106 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm 76% đạt 89,4% dự toán, tăng 39,4%; thu từ hải quan đạt 92,3% dự toán năm, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều khoản thu nội địa có mức tăng cao so với cùng kỳ là: Thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 32,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 38,8%; thu tiền sử dụng đất chiếm 15% tổng thu nội địa (cùng kỳ năm 2016 chiếm 8%) tăng gấp 2,6 lần so cùng kỳ năm trước...

Nguồn: Dangcongsan.vn