Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 223 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 1,3% và tăng 8,7% so tháng trước và cùng kỳ 2015. Tương tự, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,02% và tăng 15,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, giảm 7,6% và giảm 2,4%; doanh thu dịch vụ khác đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2% và tăng 8,8%.

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% (thấp hơn mức tăng 9,7% cùng kỳ năm 2015), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4% (cùng kỳ năm 2015 tăng 8,5%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng ước tính đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, chiếm 76% tổng mức và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành hàng tăng như lương thực, thực phẩm tăng 10,6%; may mặc tăng 8,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,3%; phương tiện đi lại tăng 2,7%; riêng vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 1,4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng ước tính đạt 336,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng khá như  Bình Dương tăng 15,9%; Đà Nẵng tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 12,6%; Hà Nội tăng 12,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,9%. Một số địa phương có doanh thu giảm: Hoà Bình giảm 15,5%; Hà Tĩnh giảm 15,1%; Nghệ An giảm 7,8%; Phú Thọ giảm 5,2%; Lai Châu giảm 3,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm nay ước tính đạt 27 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu du lịch lữ hành của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11,7%; Bình Thuận tăng 7,8%; Ninh Bình tăng 7,5%; Hà Nội tăng 7,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,4%. Một số địa phương doanh thu giảm mạnh: An Giang giảm 11,3%; Lâm Đồng giảm 10,1%...

Nguồn: Diệu Hoa/Thời báo Tài chính online