Tại buổi giao ban kinh tế 9 tháng 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25/9, ông Trần Viết Kim, phó ban kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 9 tháng đầu năm 2015, tổng vốn đầu tư tập đoàn thực hiện được là 82.173 tỷ đồng. Dự kiến cả năm đạt 127.000 tỷ đồng.

"Đây là con số rất lớn, tương đương 6 tỷ USD. Trong giai đoạn 2016-2020 tổng vốn đầu tư của ngành điện là khoảng 600.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6-7 tỷ USD mỗi năm" - đại diện EVN cho biết.

Theo đại diện EVN, số vốn này là vốn tự huy động của EVN và vốn vay trong nước, các tổ chức nước ngoài. "EVN luôn đảm bảo số vốn đầu tư hàng năm, không để nợ đọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản" - đại diện EVN nói.

Theo đại diện EVN, cuối năm nay, EVN sẽ đưa vào phát điện tổ máy số 1 thủy điện Lai Châu, vượt trước tiến độ 1 năm. Đây là một trong hai dự án thủy điện cuối cùng EVN thực hiện.

EVN cũng đang nỗ lực đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, nhà máy Duyên Hải 3 mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, cũng như các dự án phía nam như Nhiệt điện Ô Môn 3, 4.

Trong 9 tháng đầu năm cũng như 5 năm 2011-2015, EVN luôn đảm bảo thực hiện tốt hầu hết các chỉ tiêu của Chính phủ giao. Tất cả các dự án của EVN đều hoàn thành đúng tiến độ.

"EVN đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động" - ông Trần Viết Kim cho biết.

Hà Bình