Trong tháng 4, FDI tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 62,57 tỷ USD, Tân Hoa Xã cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters