Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2016 đạt 846.311 lượt khách, tăng 41,2 % so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 739.849 lượt khách, chiếm 87,4% (tăng 45,5% so với tháng 7/2015); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 11.528 lượt khách, chiếm 1,4% (tăng 51,8% so với tháng 7/2015); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 94.934 lượt khách, chiếm 11,2% (tăng 14,2% so với tháng 7/2015).

Cũng theo Tổng cục Du lịch, ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng năm 2016 đạt 5.552.635 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không là 4.659.925 lượt người, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường biển là 86.321 lượt người, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2015; khách đến bằng phương tiện đường bộ là 806.389 lượt người, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 7 tháng năm 2016, so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các thị trường đều tăng, trong đó: Hồng Kông tăng 111,8%; Trung Quốc tăng 54,5%; tiếp đến là Thái Lan tăng 37,2%; Hàn Quốc tăng 37%; Lào tăng 30,8%; Italy tăng 30,4%; Thụy Điển tăng 24,3%; Tây Ban Nha tăng 24,2%, Anh tăng 23,4%,  Nga tăng 22,5%, …. Chỉ có thị trường khách du lịch Campuchia giảm 17,6% .

Ước tính số liệu khách du lịch nội địa trong 7 tháng năm 2016 đạt 38,2 triệu lượt khách (trong đó, khách lưu trú đạt 18,4 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 234.978 tỷ đồng (tính theo mức chi tiêu mới dựa vào kết quả điều tra khách du lịch năm 2013), tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: Nam Phong/Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử