viet nam xuat sieu 9 ty usd

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 46,61 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng 9/2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 24,23 tỷ USD, tăng 3,7% và nhập khẩu đạt 22,37 tỷ USD, tăng 2,9%.
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 428,63 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó, xuất khẩu 218,82 tỷ USD, tăng 8,3% và nhập khẩu 209,81 tỷ USD, tăng 7,7%.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2019 thặng dư với con số xuất siêu 1,86 tỷ USD. Như vậy, tính chung 10 tháng đầu năm 2019 cả nước xuất siêu 9,01 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là kết quả xuất siêu cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay.
Tháng 10/2019, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất nhập khẩu đạt 28,93 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu 16,44 tỷ USD, tăng nhẹ 1,4% so với tháng 9/2019; nhập khẩu 12,48 tỷ USD, giảm 4%.
Tính đến hết tháng 10, khu vực FDI xuất nhập khẩu đạt 271,13 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp đạt 149,83 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018; nhập khẩu 121,30 tỷ USD, tăng 3,7%.
Nguồn: Haiquanonline.vn