"Chúng tôi chưa có ý định mở cửa thị trường thực phẩm. Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế cạnh tranh riêng của mình. Nhưng nói về thực phẩm, đặc biệt là các loại rau, chúng tôi không vội vàng làm điều đó, bởi hàng chục và hàng trăm nhà sản xuất ở các thành phần khác nhau trên đất nước chúng tôi tin tưởng và làm theo yêu cầu của Chính phủ,  làm chủ thị trường của mình với sản phẩm rau các loại”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết.

Theo Tkachev, hiện thị trường trong nước thiếu hụt khoảng 1,5 triệu tấn rau, trong đó vẫn được mua từ nước ngoài, nhưng có thể được thay thế bởi các nhà sản xuất trong nước.

Nguồn: VITIC/ rustelegraph.ru