Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ đối với ông Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Chỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Đình Trung, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tiến Phương, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy để nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Ngọc để nghỉ hưu trước tuổi và ông Huỳnh Thanh Cảnh để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Lê Minh Thông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với bà Đinh Thị Lệ Thanh, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với bà Cao Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 25/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành bầu ông Trần Châu (sinh 1960), Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Tuấn Thanh (sinh 1975), Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Phạm Ngọc Tuấn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng thời bầu ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Hòa Hiệp, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai , nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo: Ngô Trang

vneconomy