Trong đó, thu nội địa đạt 193,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. Mức tăng này thấp hơn mức tăng trưởng thu nội địa của cùng kỳ 2 năm gần đây.

Tuy tổng số thu nội địa tăng trưởng không cao, song hầu hết các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm cơ quan Thuế đã chủ động vào cuộc, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, đôn đốc, kiểm tra quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN; tổ chức triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp.

Khoản thu từ dầu thô tiếp tục giảm với mức thu đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 16,4% dự toán, bằng 45,9% so với cùng kỳ năm 2015. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ tháng 12-2015 đến nay tiếp tục giảm ở mức thấp và diễn biến phức tạp khó dự báo; hiện đang xoay quanh mức 38 - 40 USD/thùng. Giá dầu thanh toán bình quân quý 1 khoảng 35,4 USD/thùng, giảm 24,6 USD/thùng so giá tính dự toán. 

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 20,2% dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (27 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu cả quý ước đạt 16% dự toán.

Tiến độ thu đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh; kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có đóng góp số thu lớn cho NSNN những tháng đầu năm đạt thấp.

Bên cạnh đó, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đã làm dịch chuyển thương mại, các doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu hàng hóa từ các nước được hưởng thuế suất ưu đãi, nên cũng làm giảm số thu ngân sách trong lĩnh vực này.

Tổng chi NSNN quý 1-2016 cũng đạt thấp, 277,59 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 46,67 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thanh toán và tạm ứng theo chế độ ước đạt 46,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 10% kế hoạch (cùng kỳ năm 2015 đạt 11,2%).

Tính đến ngày 25-3-2016, đã thực hiện phát hành được gần 69 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, xấp xỉ 27% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2016, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Nguyên nhân giải ngân các khoản vốn thấp chủ yếu do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ dài đã làm gián đoạn tiến độ thi công của nhiều dự án; đồng thời, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều dự án còn chậm; công tác đấu thầu, thi công công trình, nghiệm thu khối lượng thanh toán chưa được quan tâm triển khai trong những tháng đầu năm.

Chi trả nợ và viện trợ 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 191,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong quý 1, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã bố trí chi từ dự phòng ngân sách Trung ương 619,4 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016. Bên cạnh đó, đã xuất cấp trên 55,1 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2016 và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Bội chi NSNN 3 tháng khoảng 47,08 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm.

Nguồn: baohaiquan.vn