Dự báo trung bình của 13 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters cho thấy tăng trưởng kinh tế hàng năm trong quý I/2016 là 5,05% , so với 5,04% trong quý IV/2015.

Kết quả thăm dò cũng rất gần với dự báo của Ngân hàng Indonesia tăng trưởng 5,1% trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quý I/2016. Ngân hàng dự báo GDP trong năm 2016 khoảng 5,2-5,6%, trong khi chính phủ đã dự báo 5,3%.

Năm 2015,  GDP của Indonesia là 4,8% -mức thấp nhất trong sáu năm.

Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò dự báo GDP trong quý giảm 0,19%. Số liệu GDP quý I/2016 so với quý trước của Indonesia không được điều chỉnh theo mùa.

Năm nhà phân tích trong cuộc thăm dò đưa ra tầm nhìn dài hạn cho nền kinh tế có thể tăng trưởng 5,1% trong năm 2016. Nếu điều đó xảy ra năm 2016 sẽ kết thúc tăng trưởng GDP chậm kéo dài trong năm năm.

Nguồn: VITIC/ Intellasia