Cụ thể, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 4,5 tỷ USD trong tháng 9, giảm 12,8% so với tháng trước. Ước tính hết tháng 9, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 36,13 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng dệt may ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 9 tháng lên 22,56 tỷ USD, tăng 17,1%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 2,7 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch trong 9 tháng đạt gần 21,65 tỷ USD, tăng 16,7%.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 1,3 tỷ USD, giảm 18% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch trong 9 tháng lên 12,1 tỷ USD, tăng 28,7%.

Giày dép ước đạt đạt 1,2 tỷ USD, giảm 14,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên 11,77 tỷ USD, tăng 10,5%.

Ngoài 5 nhóm hàng “tỷ USD” nhưng bị sụt giảm kim ngạch trong tháng 9, còn 4 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Đó là thủy sản ước đạt 780 triệu USD, giảm 9,5%, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 6,38 tỷ USD, tăng 6,9%.

Gỗ và sản phẩm gỗ trị ước đạt 680 triệu USD, giảm 14,7% so với tháng trước và nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 6,34 tỷ USD, tăng 13,9%.

Phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 600 triệu USD, giảm 9,3% nâng trị giá xuất khẩu 9 tháng 5,93 tỷ USD, tăng 15,8%.

Cà phê ước đạt 130 nghìn tấn, trị giá ước 225 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 20,3% về kim ngạch, qua đó nâng lượng xuất khẩu cà phê trong 9 tháng lên 1,46 triệu tấn, tổng trị giá 2,76 tỷ USD, tăng 19,6% về lượng và bằng về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.  Như vậy, có thể thấy trị giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê giảm.

Dầu thô là mặt hàng duy nhất trong Top 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất có kim ngạch tăng so với tháng 8/2018.

Cụ thể,  xuất khẩu trong tháng 9 ước đạt 375 nghìn tấn, tăng nhẹ 1,8% so với tháng trước và trị giá đạt 210 triệu USD, tăng 3,9%.

Lũy kế trong 9 tháng sản lượng dầu thô xuất khẩu cả nước ước đạt 2,97 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,67 tỷ USD, giảm 45,2% về lượng và giảm 24,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan tháng 9, tổng trị giá XNK của Việt Nam ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 10% so với tháng trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, giảm 12,7% và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, giảm 7%.

Ước hết tháng 9, tổng kim ngạch XNK đạt 352,43 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó xuất khẩu ước đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4%; nhập khẩu ước đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8%.

Như vậy, cán cân thương mại trong tháng 9 tính thặng dư 700 triệu USD, đưa mức thặng dư hết tháng 9 đạt 5,39 tỷ USD.

Nguồn: Baohaiquan.vn