Thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành

Theo đó, Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP sẽ phân công các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố (các Bộ chủ quản của đơn vị Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra ban hành quyết định kiểm tra), bao gồm:

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân/Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các tỉnh, thành phố kế hoạch kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ở các cấp có sự tham gia của các đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Phối hợp với các Đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm theo kế hoạch cụ thể của các đoàn Trung ương.

Theo kế hoạch, UBND/Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

Nhiều biện pháp bảo đảm ATPT

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, mới đây, Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã đề nghị các Sở Y tế-Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, về công tác tuyên truyền: Chủ động xây dựng thông điệp và phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại sản phẩm bánh, kẹo phục vụ Tết trung thu.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp truyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm theo quy định, xử lý nghiêm các vi phạm, công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Lam Chung/Báo Diễn đàn Doanh nghiệp