Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy.

Cùng với đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đông Phong, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố; ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND thành phố; ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông, bà: Ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới; ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ mới; bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và ông Nguyễn Hữu Tín để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an thành phố để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Võ Văn Luận, nguyên Chánh văn phòng UBND thành phố để nghỉ hưu theo chế độ; ông Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015 và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến nhân sự lãnh đạo địa phương, Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Được.

Với tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước và ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: ông Huỳnh Công Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại Tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo: Bảo Quyên

Vneconomy