Khảo sát 6 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 14h:30’ Ở chiều mua vào, có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá; Ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá bán. Trong đó Đông Á có giá mua vào cao nhất mua và Á Châu có giá bán ra rẻ nhất trong các ngân hàng được khảo sát.
Các ngân hàng tăng giá mua vào và giảm giá bán ra:
Ngân hàng Đông Á tăng 220 VND/EUR giá mua và giảm 515 VND/EUR giá bán, còn mức 26.700 - 27.170 VND/EUR.
Ngân hàng VPBank tăng 21 VND/EUR giá mua và giảm 76 VND/EUR giá bán, còn mức 26.539 - 27.399 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá cả hai chiều mua bán:
Ngân hàng Vietcombank giảm 94 VND/EUR giá mua và giảm 99 VND/EUR giá bán, còn mức 26.256 - 27.595 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu giảm 51 VND/EUR giá mua và giảm 54 VND/EUR giá bán, còn mức 26.689 - 27.156 VND/EUR.
Ngân hàng SeABank giảm 46 VND/EUR giá mua và giảm 231 VND/EUR giá bán, còn mức 26.631 - 27.471 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá mua tăng giá bán:
Ngân hàng Techcombank giảm 132 VND/EUR giá mua và tăng 7 VND/EUR giá bán, còn mức 26.497 - 27.705 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.256- 26.700 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.156 - 27.705 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 27.700 VND/EUR; Á Châu là ngân hàng có giá bán thấp nhất 27.156 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 14h30, đồng euro được đồng loạt giảm 100 đồng cho cả hai chiều mua - bán và giao dịch ở mức là 27.030 - 27.130 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, khảo sát lúc 15h00, đồng euro đồng loạt tăng 30 đồng cho cả hai chiều mua - bán lên mức là 27.030 - 27.130 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 28/9/2020
ĐVT: VND/EUR

Nguồn: VITIC