Theo báo cáo Đánh giá Vận tải Hàng hải 2018 vừa do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) mới công bố, các chinh sách hướng nội gia tăng và sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang tác động tới triển vọng của hoạt động vận tải đường biển trên thế giới.
Thậm chí dù triển vọng của các hoạt động vận tải đường biển được đánh giá là tích cực, thì sự nổi lên của các chính sách hướng nội và làn sóng bảo hộ thương mại có thể đảo ngược xu thế tự do hóa thương mại và gây ra những rủi ro đối với sự hồi phục bền vững của hoạt động vận tải bằng đường biển.
Về việc Mỹ rút khỏi nhiều thỏa thuận thương mại xuyên quốc gia, báo cáo trên cho rằng các chính sách như vậy có thể “dẫn tới sự thụt lùi đáng kể đối với sự hồi phục thương mại và kinh tế của thế giới và tác động tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng của hoạt động vận tải hàng hải.
Báo cáo trên cũng cho rằng xung đột thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như giữa Canada, Mexico, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại sẽ làm chệch hướng sự hồi phục, tái định hình cấu trúc thương mại hàng hải thế giới và tác động tiêu cực tới triển vọng của lĩnh vực này.
Báo cáo trên nhận định vận tải hàng hải là “xương sống của thương mại quốc tế và kinh tế thế giới”. Theo số liệu thống kê, vận tải đường biển hiện chiếm khoảng 80% khối lượng thương mại và hơn 70% giá trị thương mại trên toàn cầu.
Nguồn: Anh Quân (Theo THX)/Bnews,TTXVN