Số doanh nghiệp cũng như dòng vốn chảy vào nông nghiệp, lĩnh vực Việt Nam có nhiều lợi thế, không những không tăng mà còn đang có dấu hiệu giảm. Điều này là do doanh nghiệp trong lĩnh vực trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), ngành nông nghiệp đã khẳng định được tầm quan trọng khi là điểm sáng vực dậy khu vực nông thôn và cả nền kinh tế trong điều kiện khó khăn về biến đổi khí hậu, cạnh tranh quốc tế khốc liệt.

Tuy nông nghiệp là ngành xuất siêu năm sau cao hơn năm trước trong cả chục năm qua nhưng số liệu thống kê mới nhất vẫn cho thấy chưa có sự cải thiện về tổng số doanh nghiệp cũng như dòng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực này.

Theo số liệu tổng hợp của IPSARD, trong 10 tháng đầu năm 2015, trong khi tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước tăng lên thì số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lại giảm xuống. Cụ thể, số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản thành lập mới là 1.814 đơn vị, tăng 47,19% so với cuối năm 2014 và tăng 69,37% so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản ngừng hoạt động và giải thể cũng khá lớn, lên đến 2.019 đơn vị, chiếm 52,52% so với tổng số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản đang hoạt động đến cuối năm 2014 và tăng 77,11% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, số doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản tính đến tháng 10/2015 đã giảm 5,33% so với cuối năm 2014.

Báo cáo của IPSARD cũng cho biết 67,7% số doanh nghiệp đánh giá chính sách đất đai không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp như chưa có chính sách tạo quỹ đất hạ tầng phục vụ nông nghiệp; doanh nghiệp thuê đất phải chịu chi phí trung gian và chi phí quản lý lớn; các quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất chưa rõ; việc chuyển đổi, tích tụ đất còn hạn chế. Ngoài ra, điều tra còn cho thấy có tới 65% số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tín dụng.

Nguồn: Radiovietnam.vn