Dự báo 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế cho năm 2021

 
Năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dự báo 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế. Theo kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể đạt mức 5,98% và 6,46% theo kịch bản 2.

09:00 | 21/01/2021

Bộ Công Thương: Hoa Kỳ không áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã chính thức ban hành Báo cáo về việc điều tra theo Mục 301 đối với các hành vi, chính sách và hành động của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ. Nội dung báo cáo đã cung cấp thông tin tổng quan về vụ việc, bao gồm nguyên nhân và mục đích buộc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) phải khởi xướng điều tra vụ việc điều tra theo Mục 301 với vấn đề tiền tệ của Việt Nam.
 

10:53 | 17/01/2021

Đối tác