Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đạt 88,48 tỷ USD, chiếm 65,12% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 31/8/2017 là gần 135,88 tỷ USD.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với kim ngạch nhập khẩu đạt 24,12 tỷ USD, tăng 33,7% (tăng 6,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với giá trị kim ngạch 22,24 tỷ USD, tăng 25,65% (tăng 4,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 3 với 8,90 tỷ USD, tăng 35,67% (tăng 2,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại đứng ở vị trí thứ 4 với 7,35 tỷ USD, tăng 7,61% (tăng 520 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại đứng ở vị trí thứ năm với giá trị kim ngạch 6,03 tỷ USD, tăng 17,54% (tăng 900 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu đứng thứ sáu với giá trị kim ngạch 4,78 tỷ USD, tăng 21,63% (tăng 850 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xăng dầu các loại; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày với giá trị kim ngạch lần lượt là 4,51 tỷ USD và 3,63 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ chín là Kim loại thường khác với giá trị kim ngạch 3,52 tỷ USD, tăng 14,66% (tăng 450 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Đứng ở vị trí cuối cùng là Sản phẩm từ chất dẻo với giá trị kim ngạch đạt 3,40 tỷ USD, tăng 20,14% (tăng 570 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất không có nhóm hàng nào có kim ngạch suy giảm so với cùng kỳ.

Nguồn: vietnamexport.com