Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,62 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị XK thuỷ sản ước đạt 6,73 tỷ 9 USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,44 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong số các mặt hàng nông sản XK, gạo, cao su và chè là những mặt hàng có sự gia tăng cả về lượng và giá trị XK. Cụ thể, đối với mặt hàng gạo, khối lượng gạo XK 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,05 triệu tấn và 2,25 tỷ USD, tăng 22,3% về khối lượng và tăng 21,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với 39,3% thị phần. XK gạo sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 1,8 triệu tấn và 802,9 triệu USD, tăng 32,8% về khối lượng và tăng 31,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Đối với mặt hàng cao su, 10 tháng đầu năm 2017 XK ước đạt 1,05 triệu tấn và 1,77 tỷ USD, tăng 5,7% về khối lượng và tăng 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao su XK bình quân 9 tháng đầu năm 2017 đạt 1.697,9 USD/tấn, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 63,4%, 5,8% và 4,0%.
XK chè 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 114 nghìn tấn và 184 triệu USD, tăng 10,7% về khối lượng và tăng 8,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
10 tháng đầu năm, cà phê là mặt hàng có sự sụt giảm XK cả về lượng và giá trị. Cụ thể, khối lượng XK cà phê 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,17 triệu tấn và 2,69 tỷ USD, giảm 22,7% về khối lượng và giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Cũng theo Bộ NN&PTNT, 10 tháng đầu năm 2017, XK gỗ ước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 42,5%, 14,1%, và 13,8%. Các thị trường có giá trị XK gỗ tăng mạnh là Hoa Kỳ (18,8%), Canada (15,1%), Hàn Quốc (11,1%) và Trung Quốc (9,1%).
Đáng chú ý, ngành hàng rau quả có sự bứt phá mạnh mẽ trong XK. Theo đó, giá trị XK hàng rau quả 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,84 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 76%, 3,6%, 2,9%, và 2,6%. Trong 9 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị XK hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (66,1%), Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (58%), và Trung Quốc (53,1%).
Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 22,93 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 17,86 tỷ USD, tăng khoảng 21,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Nguồn: Nguyễn Hạnh/Báo Công Thương điện tử