Căn cứ tình hình nước về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 cũng như ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ xả nước qua tràn hồ Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 19h30, tối 24/11.

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh - cho biết, căn cứ số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 7h0 sáng ngày 24/11/2016, mực nước hồ đang ở cao trình 173,22 mét, lưu lượng nước về hồ 114,72 m3/s, trong khi đó lưu lượng nước qua tổ máy để phát điện 200 m3/s.

Theo dự báo, lưu lượng nước về hồ khoảng 200-250m3/s, do đó Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty thực hiện vận hành hạ mức nước hồ xuống 172 m để đón lũ. Khi đạt mức nước ở cao trình 172 mét thì lưu lượng xả bằng đúng lưu lượng nước về.

Như vậy từ 19h30 tối 24/11/2016 hồ Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn.

Trong quá trình điều tiết hồ chứa căn cứ vào lưu lượng nước về hồ thực tế công ty sẽ có những bản tin thông báo tiếp theo. Công ty cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai công tác phòng chống lụt, bão theo quy định.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử