Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thuỷ sản tháng 4/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị XK 4 tháng đầu năm 2017 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị XK thuỷ sản ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số các mặt hàng nông sản XK, rau quả là ngành hàng có sự gia tăng mạnh về khối lượng XK. Theo đó, tháng 4/2017 ước đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng XK hàng rau quả 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017, chiếm 82,9% tổng giá trị XK hàng rau quả.

Chè cũng là ngành hàng có sự gia tăng XK cả lượng và giá trị. Theo đó, khối lượng XK chè tháng 4/2017 ước đạt 10 nghìn tấn với giá trị đạt 15 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 38 nghìn tấn và 55 triệu USD, tăng 16,6% về khối lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số các mặt hàng nông sản XK, cà phê, cao su, hạt điều là những ngành hàng có sự sụt giảm về khối lượng nhưng gia tăng về giá trị XK trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, XK cà phê 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 592 nghìn tấn và 1,34 tỷ USD, giảm 10,6% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. XK cao su 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 301 nghìn tấn và 611 triệu USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Khối lượng hạt điều XK tháng 4/2017 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 220 triệu USD, đưa khối lượng XK hạt điều 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 79 nghìn tấn và 735 triệu USD, giảm 13,1% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Gạo là ngành hàng giảm cả về lượng và giá trị XK trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, khối lượng gạo XK tháng 4/2017 ước đạt 573 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD, đưa khối lượng XK gạo 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,86 triệu tấn và 834 triệu USD, giảm 7,7% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 4/2017 ước đạt 2,18 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 8,52 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 6,44 tỷ USD, tăng khoảng 28,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: baocongthuong.com.vn