Hơn 1.076 dự án FDI mới

Cụ thể, tính đến ngày 20/5/2018, cả nước đã thu hút thêm được 1.076 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 4,66 tỷ USD, bằng 83,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 393 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,49 tỷ USD, bằng 52,6% so với cùng kỳ 2017.

Theo Bộ KH&ĐT, vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm những tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ là do, so với cùng kỳ 2017, năm 2018 ít dự án FDI được cấp phép có quy mô vốn lớn. Cụ thể, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2017 chiếm tới 63% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong khi đó, cùng kỳ năm nay chỉ tiêu này chỉ chiếm 32,4% tổng vốn đăng ký.

5 tháng đầu năm, cả nước có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước, không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 1,17 tỷ USD.

5,18 tỷ USD đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Trong tổng số 9,9 tỷ USD vốn FDI Việt Nam thu hút được từ đầu năm đến nay, có 5,18 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 52,3% tổng vốn FDI đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đạt 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với 1,02 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 1,52 tỷ USD, chiếm 15,4% và Singapore đứng thứ 3, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 11,25% tổng vốn đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút FDI lớn nhất trong tổng số 53 tỉnh, thành trên cả nước thu hút được FDI từ đầu năm đến nay. Cụ thể, địa phương này đã thu hút được 2,39 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Kế đến là Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư và thủ đô Hà Nội xếp thứ 3 với tổng vốn đăng ký 835,3 triệu USD, chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư.

Nguồn: Baocongthuong.com.vn