Theo đó, lũy kế tổng số các dự án vốn ĐTNN vào các KCN, KKT Việt Nam lên khoảng 8.900 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 186 tỷ USD.
Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN, KKT đã thu hút được khoảng 334 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng.
Lũy kế tổng số các dự án vốn ĐTTN lên khoảng 9.086 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2.060,5 nghìn tỷ đồng.
Theo Bộ KH&ĐT, hiện Việt Nam có 326 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 95,5 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,6 nghìn ha, chiếm khoảng 68,7%.
Trong 326 KCN được thành lập, có 251 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 66,2 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 74% và 75 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng với tổng diện tích khoảng 29,3 nghìn ha.
Hiện có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha. Riêng KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.
Nguồn: Baohaiquan.vn