Theo số liệu thống kê được công bố bởi Tổng cục Hải quan, tính riêng trong tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 19,3 tỷ USD, giảm 2,1% tương đương 0,4 tỷ USD so với tháng 8.

Tuy nhiên, tính chung trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 154,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 9 đạt 14 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng 8, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong 9 tháng lên 109,1 tỷ USD, tăng 21,4%.

Việc kim ngạch xuất khẩu tháng 9 giảm 2,1% so với tháng 8 kéo theo nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD trong tháng 9 cũng có xu hướng giảm so với tháng 8 ngoại trừ mặt hàng điện thoại và các loại và linh kiện tăng 17,6% (đạt 4,8 tỷ USD). Điển hình như hàng dệt may (2,3 tỷ USD, giảm 11,2%); giày dép các loại (1,04 tỷ USD, giảm 17,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,4 tỷ USD, giảm 0,4%); ); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (1,07 tỷ USD, giảm 13,2%).

Về nhập khẩu, tháng 9/2017, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 18,2 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 153,9 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9, có 3 mặt hàng nhập khẩu vượt mức 1 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 3,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với tháng 8. Đứng thứ 2 là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,6 tỷ USD giảm 9,6%. Đứng thứ 3 là điện thoại các loại và linh kiện với 1,9 tỷ USD, tăng 32,6%.

Như vậy, với số liệu kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu như trên, tháng 9/2017 Việt Nam xuất siêu 1,1 tỷ USD. Còn tính chung 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất siêu 328 triệu USD.

Trước đó, số liệu công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 8/2017, Việt Nam xuất siêu 1,6 tỷ USD. Còn tính chung 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu 0,77 tỷ USD.

Như vậy, nếu như 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đang ở tình trạng nhập siêu thì đến kết thúc quý 3/2017, cả nước đã chuyển sang xuất siêu. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng bởi các năm gần đây Việt Nam luôn là nước có tỷ lệ nhập siêu cao.

Nguồn: Vietnambiz.vn