Tuyên bố trên cho hay hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong “đánh giá ở cả các mỏ hydrocarbon thông thường và không thông thường ở trên bờ và ngoài khơi tại Ấn Độ, các công nghệ mới trong phát triển nhiên liệu sinh học và phát triển khi lưu trữ xăng dầu”. 
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí cần có các cuộc gặp thường xuyên giữa các quan chức và chuyên gia của hai nước.
Trong khi đó, hãng PTI ngày 19/7 đã miêu tả Ấn Độ là một “đồng minh địa chính trị” đồng thời là đối tác thương mại chiến lược của Mỹ khi đảng Cộng hòa Mỹ đề nghị New Delhi bảo vệ tất cả các cộng đồng tôn giáo trước tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử cũng như cho phép luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn hơn vào nước này. 
Thông tin trên được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa công nhận tổ tiên người Ấn Độ đã có những đóng góp đáng kể cho nước Mỹ. Đảng Cộng hòa ra tuyên bố có đoạn viết: “Ấn Độ là đồng minh địa chính trị của chúng ta và là một đối tác thương mại chiến lược. Sự năng động của người dân và sự bền bỉ của các thể chế dân chủ đang mang lại cho nước này một vị trí lãnh đạo không chỉ ở châu Á mà còn trên khắp thế giới. Vì tất cả các cộng đồng tôn giáo Ấn Độ, chúng tôi hối thúc bảo vệ họ trước tình trạng bạo lực và phân biệt đối xử.”

Cương lĩnh năm 2012 của đảng Cộng hòa cũng hoan nghênh mối quan hệ vững mạnh hơn với Ấn Độ cả về mặt kinh tế và văn hóa cũng như trong các vấn đề an ninh quốc gia khác.

Nguồn: Vietnamplus.vn

Ấn Độ và Mỹ nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí