Bắc Giang là địa phương nâng cao tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và ​Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả xây dựng và quản lý quy hoạch theo hướng thống nhất các quy hoạch, tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch; rà soát và thành lập một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, công bố công khai các thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện.
Đáng chú ý từ tháng 9/2016, ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thành lập và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh vào hoạt động, đây là một trong những nỗ lực nhằm giảm bớt thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh.
Năm nay và thời gian tới, tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất thông qua việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nghiên cứu và xây dựng cơ chế để Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng và giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư, làm cơ sở thu hút đầu tư vào tỉnh.
Ngoài ra, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế phục vụ thu hút đầu tư, kinh doanh như hạ tầng giao thông nhằm kết nối nội bộ cũng như tăng cường kết nối vùng; đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tạo sự hấp dẫn về địa bàn đầu tư đối với các nhà đầu tư.
Từ nay đến hết năm, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo hỗ trợ triển khai một số dự án có quy mô lớn như dự án Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Hòa Phú, dự án Trung tâm Logistic thành phố Bắc Giang, dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh...
Tỉnh cũng duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ hằng quý để nghe phản ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Trong tháng ​Một vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký hơn 24.070 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký trên 159 triệu USD.
Một số dự án lớn được chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lớn như dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh-Bắc Giang đăng ký với tổng vốn đầu tư 22.546 tỷ đồng; dự án Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng của Công ty Wenzhou Hendy Mechanism & Plastics Co., Ltd với tổng vốn đăng ký 150 triệu USD.

Như vậy từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1.145 dự án đầu tư; trong đó 875 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt 77.779 tỷ đồng, 270 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt trên 3.693 triệu USD...

Nguồn: Việt Hùng/Vietnamplus.vn