Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng qua của cả nước ước đạt gần 193 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Còn xuất khẩu ước đạt 96,8 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, 7 tháng năm nay Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD. Riêng tháng 7, cả nước xuất siêu khoảng 100 triệu USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 14,7 tỷ USD, còn nhập khẩu ước đạt 14,6 tỷ USD.

Xét về thị trường, trong 7 tháng qua, Việt Nam tiếp tục xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...

Đáng lưu ý, mặc dù nhập siêu của khu vực trong nước vẫn cao, nhưng xuất khẩu của khu vực này trong 7 tháng tăng 2,4%, cho thấy sản xuất của khu vực trong nước đã có sự phục hồi. 

Nguôn: chinhphu.vn