Tính riêng, các khu, cụm công nghiệp của Bình Dương, trong 6 tháng qua đã thu hút vốn FDI đạt 949 triệu USD. Trong số các dự án đầu tư vào đây có nhiều dự án đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ mà Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng còn thiếu và yếu. Có thể kể đến như dự án của Công ty TNHH Chain Yarn Việt Nam, sản xuất sợi, dệt vải, hoàn thiện sản phẩm dệt với số vốn 87 triệu USD; dự án Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam với số vốn 100 triệu USD đầu tư tại KCN Bàu Bàng…

Việc thu hút vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua không chỉ tăng về số lượng dự án, mà còn tăng mạnh về vốn và chất lượng dự án. Hầu hết vốn FDI đầu tư vào các KCN được quy hoạch bài bản, phù hợp định hướng chung của tỉnh. Các ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất là công nghệ sản xuất điện tử, kim khí, máy móc, thiết bị…

Trong 6 tháng đầu năm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương sản xuất xuất khẩu đạt 6 tỷ USD, doanh thu của các doanh nghiệp đạt 8,7 tỷ USD.

Nguồn: baohaiquan.vn