Kinh tế Việt Nam có thể tăng khoảng 6 - 6,5% trong 10 năm tới nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và năng suất sản xuất, Bloomberg trích dự báo của ngân hàng DBS.
“Nếu có thể duy trì tốc độ như vậy, quy mô kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn Singapore vào năm 2029”, chuyên gia kinh tế học Irvin Seah tại DBS cho biết.
Theo ông, Việt Nam có 4 lợi thế, là dân số năng động, lực lượng lao động có năng suất cao, hệ thống hạ tầng được cải thiện đáng kể và hệ thống chính trị ổn định, hỗ trợ dòng vốn đầu tư của nước ngoài. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Giới đầu tư quốc tế đang "xếp hàng dài' với mong muốn được trở thành một phần của Việt Nam. Dòng vốn FDI mạnh mẽ từ Trung Quốc và Hong Kong trong 4 tháng đầu năm nay có thể đánh dấu sự khởi đầu cho một xu hướng mới, ông Seah nhận định.
Nguồn: Bloomberg/Người đồng hành