Thực hiện Công điện số 1597/CĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có Công điện gửi các đơn vị liên quan về việc ứng phó với bão số 13. 

Chi tiết công điện:

Công điện số 1597/CĐ-TTg ngày 12/11/2020

 

Nguồn: VITIC