Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổ công tác khắc phục triệt để tình trạng doanh nghiệp, hoặc người dân đang sử dụng đất mà không được cấp sổ đỏ; không để cho người dân nào sinh sống mà không được quyền sở hữu về đất đai, nhà ở.
Để làm được yêu cầu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Tổ công tác phải làm rõ đâu là những vấn đề nhũng nhiễu của đội ngũ công chức, viên chức; đâu là nguyên nhân đến từ cơ chế, chính sách liên quan đến những văn bản quy phạm pháp luật, những thủ tục hành chính khiến tình trạng khó khăn trong cấp sổ đỏ.
“Nếu xác định nguyên nhân gây khó khăn là do cán bộ công chức, viên chức thì xử lý ngay những cá nhân đó. Nếu xác định nguyên nhân đến từ cơ chế chính sách thì kiên quyết thay đổi cho phù hợp,” Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.
Về tinh thần làm việc của Tổ công tác, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo trong quá trình làm việc, Tổ công tác phải có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền và mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết các vướng mắc, đòi hỏi chính đáng của nhân dân; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Theo đó, “những vấn đề thuộc về lịch sử, khó khăn thì đoàn công tác phải trao đổi với những người có trách nhiệm để xử lý một cách rõ ràng, rành mạch. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp nào nhũng nhiễu sẽ xử lý nghiêm đồng thời cung cấp thông tin ngay cho các cơ quan thông tin đại chúng và người dân biết đến đó để giám sát,” Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 4/5, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa có cuộc họp khẩn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thành lập Tổ công tác để giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) cho nhân dân.
Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, khẩn trương tham mưu trình Bộ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của các Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ có năng lực tham gia tổ công tác.
Sau khi thành lập, Tổ công tác sẽ nắm bắt tình hình thực tiễn, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để cấp sổ đỏ cho người dân.
Trên cơ sở kết quả giải quyết ở một số địa phương, Tổ công tác liên ngành sẽ trình Bộ trưởng văn bản hướng dẫn chung để cả nước giải quyết thống nhất đối với các trường hợp tương tự; đồng thời báo cáo Bộ trưởng để sửa đổi bổ sung các quy định theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Nguồn: Hùng Võ/Vietnamplus.vn