Fabio Kanczuk, thư ký chính sách kinh tế của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết kinh tế của Brazil được dự kiến trở lại tăng trưởng trong quý 1/2017.
Chính phủ cũng thay đổi dự báo của họ đối với sự sụt giảm kinh tế trong năm nay xuống 3,5% từ mức 3%.
Số liệu ngân hàng trung ương cho thấy suy thoái kinh tế kéo dài hai năm của Brazil chìm sâu trong quý 3, với 12 triệu người thất nghiệp.
Giới kinh tế trong một khảo sát của ngân hàng trung ương hàng tuần đã giảm dự báo tăng trưởng năm 2017 xuống 1.0%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự kiến kinh tế Brazil tăng chỉ 0,5% trong năm tới.
Ước tính chính thức đối với doanh thu thuế trong năm 2017 vẫn không đổi bất chấp việc cắt giảm dự báo tăng trưởng. Ông Kanczuk cho biết chính phủ này vẫn cam kết mục tiêu nâng sách trong năm tới.
Theo Ricardo Volpe, một cố vấn kinh tế cho Hạ Viện, việc giảm 0,6 điểm trong tăng trưởng có thể giảm doanh thu ít nhất 3,5 tỷ reais (1,04 tỷ USD) năm tới, nhưng ước tính chính xác sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác như lạm phát và tăng trưởng việc làm.
Nghị sỹ Daniel Vilela cho biết bất cứ sự sụt giảm trong doanh thu từ kinh tế yếu hơn dự đoán cho thể được bù đắp bằng thu nhập từ giai đoạn tiếp theo của chương trình ân xá đối với các tài sản không khai báo ở nước ngoài.
Vilela đã nâng ước tính ban đầu 13,18 tỷ reais thông qua chương trình này nhưng suy nghĩ thực tế số lượng này có thể lên mức cao 30 tỷ reais.
Brazil đã thu được 46,8 tỷ reais thuế và tiền phạt trong trạng thái đầu của chương trình ân xá đối với các tài sản không khai báo ở nước ngoài.
Về lạm phát, chính phủ cho biết họ dự báo tỷ lệ lạm pahts 4,7% vào cuối năm 2017, giảm so với ước tính 4,8% trước đó. Tỷ giá ngoại tệ được dự kiến đến cuối năm 2017 là 3,6 reais đổi một đô la Mỹ so với dự báo trước là 3,5 reais đổi một đô la.
Nguồn: VITIC/Reuters