Bộ trưởng Bộ tài chính Henrique Meirelles cho biết kế hoạch thâm hụt sẽ được công bố vào ngày thứ năm (7/7) khi chính phủ thảo luận mục tiêu theo dõi chặt chẽ bởi nhà đầu tư lo ngại về tình trạng tài chính của quốc gia. 
Meirelles đã dự kiến sự thâm hụt nhỏ hơn và ồng Michel Temer được dự đoán hậu thuẫn nó, mặc dù một số thành viên nội các của ông chống đối những người mong muốn sự thâm hụt lớn hơn nhằm kích thích nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái tồi tệ trong mấy thập niên qua. 
Chính phủ đang xem xét tăng thuế xăng Cide để nâng cao doanh thu vào năm 2017, một viên chức giấu tên cho biết.
Thượng nghị sĩ Rose de Freitas phát biểu với Reuters chính phủ đang xem xét thâm hụt ngân sách trong khoảng giữa150-160 tỷ reais. 
Các nhà kinh tế thị trường đã và đang kỳ vọng thâm hụt nhỏ hơn cho năm tới và một số câu hỏi về cam kết của chính phủ chế độ chi tiêu khắc khổ nếu chọn sự thâm hụt hơn. 
Nhà kinh tế học dự báo chính quyền, không bao gồm bang và đô thị tự trị, sẽ công bố sự thâm hụt chỉ 110,8 tỷ reais vào năm 2017, theo cuộc thăm dò hàng tháng công bố bởi Bộ tài chính. 
Chính phủ đang tính tiền thu được từ bán tài sản nhà nước như nhà máy thủy điện, đường và mỏ dầu, một quan chức giấu tên cho biết. Ồng cho biết thêm doanh thu từ doanh số có thể là 30 tỷ reais cho năm tới. 
Thâm hụt ngân sách chính, hoặc sự thâm hụt trước khi thanh toán lợi nhuân nợ, là khả năng quan trọng về khả năng hoàn trả khoản nợ của mình.
(1 USD = 3,2984 reais )
Nguồn: VITIC/Reuters