Trong đó, hơn 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn đã được công nhận và ngày càng có nhiều chuỗi cam kết nông sản thực phẩm an toàn được ký kết giữa các địa phương.

Năm 2017 tiếp tục được ngành nông nghiệp xác định là năm An toàn nông sản thực phẩm. Một trong những trọng tâm được triển khai trong năm nay là nhân rộng các chuỗi và địa chỉ cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người dân.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết: “Năm 2017, Trung tâm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ, thường xuyên tổ chức những phiên chợ nông sản an toàn cả ở miền Bắc và phía Nam. Đồng thời đẩy mạnh việc kết nối các “Địa chỉ Xanh – Nông sản sạch” với các địa phương, nhất là ưu tiên ký kết với các hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã mới thành lập.

Việc đẩy mạnh kết nối giúp cho doanh nghiệp phân phối tiếp cận gần hơn với các hộ sản xuất nông sản an toàn, hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn khép kín, đáp ứng mục tiêu an toàn thực phẩm, đồng thời là tiền đề để nông nghiệp hướng đến sản xuất bền vững, hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch…

Nguồn: baochinhphu.vn