Các ngân hàng đang tìm cách tiếp tục phục vụ khách hàng trong EU sau khi nước Anh rời khối này.

Ngân hàng Morgan Stanley thông báo với nhân viên của mình tại châu Âu rằng chưa có quyết định về các thay đổi một khi Anh rời EU. Tuy nhiên, Morgan Stanley đang chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất trong đó ngân hàng này sẽ cần thiết lập một thể chế lớn hơn trong khối 27 nước EU còn lại.

Còn JPMorgan Chase cho biết ngân hàng này đã dành những tháng gần đây rà soát lại các lựa chọn của mình. Mục tiêu ngắn hạn của JPMorgan Chase là hạn chế số lượng nhân viên chuyển đi. Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết chắc chắn có một số nhân viên sẽ được đề nghị cân nhắc về việc chuyển địa điểm làm việc.

Giám đốc điều hành chi nhánh châu Âu của Goldman Sachs, Richard Gnodde nhấn mạnh thời gian tới sẽ không có thay đổi lớn, mặc dù tuần trước ông đã từng cho rằng ngân hàng này sẽ bắt đầu bằng việc di chuyển hàng trăm nhân viên, một phần thuộc các kế hoạch dự phòng của ngân hàng này liên quan tới Brexit.


Ông Gnodde cho biết Goldman Sachs chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính dài hạn sau khi các cuộc đàm phán Brexit hoàn tất.

Nguồn: Vietnamplus.vn