Báo cáo của VEPR cho biết sau 2 quý thặng dư, cán cân thương mại bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đảo chiều. Trong khi xuất khẩu vẫn tăng trưởng thấp, ở mức 5,2% thì nhập khẩu đã bắt đầu tăng trở lại, đẩy cán cân thương mại về mức cân bằng.

Xuất khẩu quý I và cộng dồn 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 43,5 tỷ USD và 82,2 tỷ USD (tăng 5,9% so với 6 tháng đầu năm 2015). Trong khi đó, nhập khẩu quý II ước đạt 43,5 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2016 là âm 4,1%). Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 80,7 tỷ USD, giảm 0,5%.

Tuy nhiên, suy giảm trong giá trị nhập khẩu chủ yếu do yếu tố giá cả.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá nhập khẩu bı̀nh quân đã giảm 7,8% nửa đầu năm nay. Nếu loại bỏ yếu tố giá, kim ngạch nhập khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Do đó, VEPR cảnh báo việc giá hàng hóa cơ bản và năng lượng phục hồi có thể sẽ khiến cán cân thương mại diễn biến xấu đi trong thời gian tới và nhiều khả năng thương mại sẽ trở lại thâm hụt như giai đoạn trước năm 2012.

Nguồn: chinhphu.vn