So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá, theo đó nhóm giao thông là nhóm có mức tăng cao nhất, tăng 0,68%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,20%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,15%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%... Có 3 nhóm giảm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, bưu chính viễn thông và văn hóa, giải trí và du lịch.

Chỉ số CPI tháng 11 năm 2017 có mức tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau: trong những ngày đầu tháng 11 năm 2017, mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất tại các tỉnh miền Trung làm cho chỉ số giá nhóm lương thực, thực phẩm tại các tỉnh này có mức tăng cao hơn các tỉnh khác. Trong đó, tỉnh Phú Yên tăng 1,62%, Ninh Thuận tăng 1,51%, Khánh Hòa tăng 1,05%, Quảng Ngãi tăng 0,98%, Bình Định tăng 0,74%...

Bên cạnh đó, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng hai đợt vào ngày 4/11/2017 và ngày 20/11/2017, giá xăng tăng 710 đ/lít, giá dầu diezen tăng 600đ/lít làm cho chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,68% góp phần tăng CPI tháng 11 khoảng 0,07%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 11 năm 2017 tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 1,28% so với cùng kỳ; 11 tháng đầu năm 2017 so cùng kỳ tăng 1,42%.

Mức tăng lạm phát cơ bản từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay so cùng kỳ có biên độ dao động trong khoảng khá hẹp từ 1,3% đến 1,88%, bình quân 11 tháng lạm phát cơ bản là 1,42% thấp hơn mức kế hoạch 1,6% - 1,8%, cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định.

Theo dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2017 sẽ tăng nhẹ so với tháng 11 do một số yếu tố như: giá lương thực, thực phẩm, giá dịch vụ y tế; giá vật liệu xây dựng; giá gas; giá xăng dầu sẽ tăng nhẹ.

Nguồn: Baohaiquan.vn