Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 222,45 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 16,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
Trong kỳ 1 tháng 6, Việt Nam có mức thặng dư 485 triệu USD, đưa mức thặng dư hương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/6 đạt 67 triệu USD.
15 ngày đầu tháng 69 nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,42 tỷ USD, giảm 17,7%, tương ứng giảm 2,68 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2019.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, nhóm doanh nghiệp FDI đạt 140,51 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng thời gian năm 2018.
Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 6 và 13,16 tỷ USD nếu tính lũy kế từ đầu năm.
Về xuất khẩu, tổng trị giá trong kỳ 1 tháng 6 đạt 10,18 tỷ USD, giảm 16,5% (tương ứng giảm 2,01 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2019.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 111,26 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.
So với nửa cuối tháng 5/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6 biến động giảm ở một số mặt hàng: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 289 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 245 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 183 triệu USD; hàng dệt may giảm 155 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 105 triệu USD; giày dép các loại giảm 103 triệu USD...
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 76,84 tỷ USD tính lũy kế từ đầu năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,1% tổng trị giá xuất khẩu cả nước.
Hết 15/6, có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: Dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện.
Về nhập khẩu, trị giá kỳ 1 đạt 9,69 tỷ USD, giảm 16,1% (tương ứng giảm 1,86 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5.
Tính đến hết ngày 15/6, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa đạt 111,19 tỷ USD, tăng 9,5% (tương ứng tăng 9,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.
So với nửa cuối tháng 5/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6 biến động giảm ở một số mặt hàng: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 207 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 157 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 113 triệu USD; vải các loại giảm 90 triệu USD…
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tính đến hết ngày 15/6, đạt 63,68 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 57,3% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.
Hết 15/6, có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Nguồn: Baohaiquan.vn