Theo thông báo của Văn phòng Nội các, Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2016 từ mức 1,7% như dự đoán hồi tháng 1 xuống còn 0,9%.
Số liệu dự đoán trên không gồm những ảnh hưởng của các biện pháp kích thích được chính phủ áp dụng trong tháng này và đã được đưa ra sau khi Thủ tướng Abe quyết định tiếp tục hoãn lại việc tăng thuế tiêu dùng từ tháng 4/2017 đến 10/2019.

Trước đó, hồi đầu tháng 1/2014, Nhật Bản đã tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% trong một nỗ lực nhằm tăng ngân sách quốc gia và đã định tăng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, do tiêu dùng cá nhân tại nước này trì trệ, cũng như nền kinh tế thứ ba thế giới này đã rơi vào tình trạng suy thoái vào nửa cuối năm 2014 nên kế hoạch tăng thuế tiêu dùng đã được hoãn lại đến tháng 4/2017, sau đó sẽ tăng lần thứ 2 vào tháng 10/2019.

Nguồn: Vietnamplus.vn

Chính phủ Nhật Bản hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế 2016