Chính phủ cũng nâng cao triển vọng chi tiêu hộ gia đình, xuất khẩu và tình cảm kinh doanh và đánh giá triển vọng tiêu dùng đang cải thiện và xuất khẩu vào Châu Á đang phục hồi.

Đánh giá lạc quan của Chính phủ sau khi BOJ giữ chính sách tiền tệ ổn định và nâng cao đánh giá nền kinh tế, cho biết xuất khẩu và sản xuất sẽ tăng.

" Nền kinh tế đang trên đà phục hồi vừa phải, trong khi một số lĩnh vực vẫn chưa được cải thiện," đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế tăng  kể từ tháng 3/2015 Văn phòng nội các công bố  trong báo cáo kinh tế hàng tháng.

Giống như Ngân hàng Trung ương, chính phủ điều chỉnh tăng tiêu dùng cá nhân. Đây là lần đầu tiên Chính phủ nâng cao đánh giá trong ba tháng.

" Tiêu dùng cá nhân có thể tăng," báo cáo hàng tháng cho biết." Sẽ tiếp tục tăng khi dự báo tiêu dùng cá nhân sẽ tăng lên do việc làm và tiền lương đượ cải thiện."

Chính phủ cũng lạc quan hơn về xuất khẩu, xuất khẩu tăng do nền kinh tế toàn cầu phục hồi dần dần. Nền kinh tế lần đầu tiên được đánh giá tăng trong 9 tháng và xuất khẩu được điều chỉnh so với tháng trước "chủ yếu là đi ngang."

Thêm một dấu hiệu đáng khích lệ, chính phủ nâng cao quan điểm về tình cảm kinh doanh và cho biết đang khôi phục vừa phải.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo về sự bất ổn trong kinh tế toàn cầu và dao động trong tài chính và thị trường vốn.

Kinh tế của Nhật Bản tăng trưởng trong quý III  do xuất khẩu phục hồi, nhưng hoạt động trong nước tiếp tục yếu.

Xuất khẩu cải thiện mạnh mẽ vào tháng 11 do đồng yên suy giảm nhanh và nhu cầu nước ngoài phục hồi đẩy mạnh xuất khẩu trong lĩnh vực thương mại, theo đánh giá của các nhà kinh tế.

Nguồn: VITIC/Reuters