Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 4,80% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, thấp hơn mức bình quân 4,96% của quý I/2017.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 tăng 0,90% so với tháng 12/2016 và tăng 4,30% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, CPI tháng 4 không thay đổi.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu, 7 nhóm có chỉ số giá tháng 4 tăng so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 8,05%. Dịch vụ y tế tăng 10,59%. Nguyên nhân do trong tháng có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế. Điều này tác động CPI tăng khoảng 0,41%.
Các nhóm văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0,1%. Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%. Các nhóm tăng khác như may mặc, mũ nón, giày dép tăng; giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác...
Tháng 4/2017, chỉ số giá của nhóm giao thông giảm 1,38% do hai đợt điều chính giảm giá xăng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Điều này đã khiến CPI chung giảm 0,13%. Các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm; bưu chính, viễn thông giảm cũng giảm trong tháng này.
Tổng cục Thống kê cũng cho biết lạm phát cơ bản tháng 4/2017 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1,62% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 1,01% so với tháng trước; tăng 3,01% so với tháng 12/2016 và tăng 5,74% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân tăng 8,01% so với cùng kỳ năm 2016.
Chỉ số giá USD tháng 4/2017 giảm 0,28% so với tháng trước; giảm 0,02% so với tháng 12/2016 và tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2016. Và bình quân 4 tháng, chỉ số giá USD đã tăng 1,19% so với năm 2016.
Nguồn: Nam Anh/Kinh tế & Tiêu dùng