Cụ thể là có tới 72% người Mỹ ủng hộ ngoại thương, theo kết quả thăm dò do Gallup tiến hành từ 1-5/2, 72%. 

Con số này tăng mạnh so với mức 58% trong một cuộc thăm dò của Gallup hồi năm ngoái. Chỉ có 23% người Mỹ tin rằng ngoại thương là một mối đe dọa. 

Báo cáo cũng cho thấy 71% người Mỹ nói rằng việc thúc đẩy các chính sách thương mại có lợi là một mục tiêu đối ngoại "rất quan trọng," tăng so với mức 66% hồi năm 2013. 

Trong đảng Dân chủ, quan điểm này đã tăng 17 điểm phần trăm lên 80%, trong khi tỷ lệ của đảng Cộng hòa tăng 16 điểm lên 66%.

Nguồn: Vietnamplus.vn