Cụ thể, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) không cắt điện để sửa chữa lưới điện cao, trung, hạ áp từ ngày 8/5 đến hết ngày 22/5 toàn bộ các điểm đảm bảo điện phục vụ kỳ họp, các tuyến đường phục vụ đoàn trong thời gian chuẩn bị và thời gian họp. Đặc biệt, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, các khách sạn phục vụ các đại biểu, đoàn khách, báo chí tới dự hội nghị, các cơ quan thông tin đại chúng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện hạ thế cấp dự phòng.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp và thời gian tổng duyệt tại các điểm có các hoạt động phục vụ hội nghị.
Nguồn: Lan Anh/Báo Công Thương điện tử