Theo đó, EVN HANOI không thực hiện các công tác phải cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành TP. Hà Nội trong thời gian chuẩn bị thi và trong thời gian diễn ra kỳ thi, trừ các trường hợp cắt điện xử lý sự cố đe đọa đến việc vận hành lưới điện hoặc trường hợp đặc biệt có chỉ đạo của lãnh đạo tổng công ty. Đồng thời, tiến hành công tác đảm bảo điện tại các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và ban chỉ đạo thi thành phố trong thời gian phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

 

Các công ty điện lực quận, huyện căn cứ vào danh sách hội đồng thi tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp, liên hệ với các phòng giáo dục - đào tạo quận, huyện sở tại để lập phương án đảm bảo điện cho các hội đồng thi trên địa bàn của đơn vị quản lý.