Theo ông Hoàng Quyết Thắng, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ủy thác, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chương trình hỗ trợ năm 2016, Quỹ triển khai hoạt động vay vốn thông qua ngân hàng ủy thác với lãi suất và thời hạn ưu đãi, cùng với các hoạt động tăng cường năng lực nhằm đảm bảo hiệu quả của khoản vay.

Cụ thể, khoản vay tối đa lên tới 30 tỷ đồng, thời hạn không quá 10 năm và thời gian ân hạn trả gốc tối đa lên tới 24 tháng. Với khoản vay ngắn hạn lãi suất là 5%/năm, khoản vay trung và dài hạn lãi suất ổn định 7%/năm, lãi suất sẽ cố định trong suốt thời hạn vay và sẽ được xem xét giảm nếu lãi suất thương mại thấp hơn lãi suất của Quỹ.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quỹ triển khai 4 chương trình hỗ trợ tài chính cho các DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh, vay vốn để thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất, bao gồm các chương trình hỗ trợ: Đổi mới sáng tạo; Tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm và thủy sản; Sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử, cơ khí; Quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Về quy trình vay vốn từ Quỹ, gồm 4 bước nộp đơn xin vay vốn, thẩm định hồ sơ, ra quyết định cho vay và giải ngân.

Bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc Quỹ Phát triển DNNVV cho biết, hiện cả nước có hơn 500 nghìn DNNVV, chiếm khoảng 98% tổng số các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% GDP, 33% tổng thu ngân sách Nhà nước và tạo ra khoảng 62% việc làm trong toàn bộ khu vực DN.

Mặc dù đông về số lượng nhưng trên thực tế các DNNVV vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận tài chính, chủ yếu do lãi suất vay vốn của các ngân hàng thương mại còn cao và điều kiện cho vay khó đáp ứng, điều này không chỉ giới hạn khả năng phát triển của các DN mà còn ảnh hưởng đến tiềm lực của toàn bộ nền kinh tế.

Trước thực trạng đó, Quỹ được thành lập mang sứ mệnh tìm ra giải pháp giúp các DN nâng cao khả năng kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững. Quỹ có chức năng hỗ trợ DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Coi thành công của doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi, bà Hoàng Thị Hồng khẳng định, Quỹ luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động, bám sát với nhu cầu của doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn phát triển, đồng hành hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp thông qua hai hình thức hỗ trợ tài chính và tăng cường năng lực.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn