Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6/2016 cả nước ước tính đạt 17,80 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,80 tỷ USD, giảm 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,00 tỷ USD, xấp xỉ kim ngạch xuất khẩu tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27 tỷ USD, tăng 13,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,8 tỷ USD, tăng 21%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về cơ cấu hàng xuất khẩu, 6 tháng đầu năm nay nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 47,8 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 48,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016), trong đó điện thoại và linh kiện đạt 20,1 tỷ USD, tăng 18,3% và chiếm 20,5%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 37 tỷ USD, tăng 11% và chiếm 37,8% (giảm 2,7 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16% và chiếm 9,7% (giảm 0,2 điểm phần trăm). Hàng thủy sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 15,6% và chiếm 3,6% (giảm 0,1 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 19,6 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Hàng dệt may tăng 3,6%; giày dép tăng 12,9%; điện thoại và linh kiện tăng 9,1%. Tiếp đến là EU với 18,2 tỷ USD, tăng 12,6%, trong đó: Điện thoại và linh kiện tăng 12,7%; giày dép tăng 5,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 25,5%. Trung Quốc đạt 13 tỷ USD, tăng 42,5%, trong đó: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 94,5%; rau quả tăng 58,5%; xơ sợi dệt tăng 30,2%. Thị trường ASEAN đạt 10,4 tỷ USD, tăng 26,7%, trong đó: Điện thoại và linh kiện tăng 31,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 95%. Nhật Bản đạt 8 tỷ USD, tăng 19,5%, trong đó: Dệt, may tăng 9,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 15,2%. Hàn Quốc đạt 6,6 tỷ USD, tăng 29,1%, trong đó: Điện thoại và linh kiện tăng 29,6%; dệt, may tăng 22,5%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn