Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây cho thấy, có 81,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh trong quý I/2017 sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 42,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 38,5% số doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định; và 18,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.
Về khối lượng sản xuất, trong quý I/2017, có 43,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên so với quý IV/2016; 18% số doanh nghiệp dự báo giảm và 38,7% số doanh nghiệp dự báo ổn định.
Quý I/2017 có 43,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên
Đối với đơn đặt hàng, có 39,3% số doanh nghiệp dự kiến quý I/2017 có số đơn đặt hàng cao hơn so với quý IV/2016; 16,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 44,0% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.
Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê khá tương đồng với kết quả của một số tổ chức khác. Cụ thể, khảo sát trước đó của Vietnam Report đối với 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ 2007-2016 về dự cảm cho năm 2017 cho thấy, các doanh nghiệp đã đánh giá khả quan đối với các mặt doanh thu, lợi nhuận và tổng thể tình hình sản xuất, kinh doanh nói chung và cho rằng các kết quả sẽ tăng lên, hoặc ổn định so với cùng kỳ năm 2016.
Và khi nhắc đến về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm tới, 76% doanh nghiệp phản hồi sẽ tăng quy mô kinh doanh, 19% có kế hoạch tăng và chỉ có 5% phản hồi giữ nguyên tình hình quy mô hiện tại.
Cùng với các kết quả khảo sát, các chuyên gia cũng cho rằng, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tương lai đang lớn dần. Để có được điều này phần lớn nhờ vào việc cải thiện môi trường kinh doanh.
Theo PGS, TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhận định, sự thông thoáng của Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp năm 2014, cùng với quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP đã số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.
“Năm 2016, kinh tế tư nhân đã được kích hoạt, là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo”, ông Cường nhấn mạnh.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng vui mừng khi niềm tin của doanh nghiệp đang trở lại dần. Bà Lan cho biết, cải cách là điều Việt Nam cần phải làm để bộ máy thúc đẩy thực sự tạo niềm tin lớn hơn trong doanh nghiệp người dân. Vì thế, đặt lợi ích chung của đất nước, của dân tộc lên số một để tất cả mọi nguồn lực tập trung thực hiện.
"Chính phủ vẫn tiếp tục đi theo hướng như hiện nay và đẩy thêm hành động thực tế, tăng sự giám sát của người dân, tăng kỷ cương nội bộ trong bộ máy nhà nước, Chính phủ sẽ vận hành tốt hơn. Khi đó, chắc chắn môi trường kinh doanh sẽ nhận được tác động lớn hơn nữa để cải thiện. Kéo theo, người dân, doanh nghiệp có thể tham gia sâu hơn vào sự phát triển của đất nước", bà Phạm Chi Lan nói.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng, năm 2017, yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi dậy nội lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân trong nước và kết nối được khu vực này với các chuỗi giá trị toàn cầu, với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chính là chìa khóa của sự phát triển bền vững.
Như vậy, hy vọng rằng, năm 2017, với sự cải cách mạnh mẽ và quyết tâm của Chính phủ, cùng với niềm tin của doanh nghiệp đang lớn dần, thì doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 sẽ khởi sắc.
Nguồn: kinhtevadubao.vn