Mức sụt giảm này thấp hơn mức dự báo của nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters là 1,8%. Cơ quan thống kê của Canada điều chỉnh giảm xuống 4,0% trong tháng 2, mức giảm hàng tháng lớn nhất trong gần bảy năm, từ mức ban đầu 3,3%.

Doanh số bán hàng giảm ở 16 trong số 21 ngành công nghiệp, đại diện cho 88,3% sản xuất của Canada. Doanh thu thiết bị giao thông vận tải giảm 3,4% do sản phẩm hàng không vũ trụ và các bộ phận giảm 7%.

Doanh thu kim loại cơ bản giảm 5,6%, trong khi doanh thu ngành công nghiệp dầu mỏ và các sản phẩm than tăng 11,3%, lần đầu tiên tăng trong 10 tháng, vì giá xăng dầu cao hơn.

Nhìn chung các kho dự trữ giảm xuống 0,4%,  mức thấp nhất kể từ tháng 1, trong khi đơn đặt hàng mới giảm 2,2%.

Nguồn: VITIC/Reuters