Bảng đã giảm giá 4 phiên trong 5 phiên giao dịch vừa qua, ngày 6/7 xuống mức thấp nhất kể từ 1985. 

Nguồn: VITIC/Bloomberg