Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có 4/11 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai bán xăng sinh học E5 với 11 điểm trong tổng số 94 điểm bán.
Tính từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016, số lượng cửa hàng phân phối xăng sinh học đạt 29,6% so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ bình quân đạt 245m3/tháng (chiếm 1,33% tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên toàn tỉnh).
Từ tình hình thực tế trên, kế hoạch mà Sở Công Thương Đồng Nai đặt ra trong năm 2017 như sau: tổng sản lượng xăng sinh học E5 bán ra của Công ty Cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa đạt 2.050 m3; sản lượng bán ra của Công ty xăng dầu Đồng Nai đạt 550 m3 và Chi nhánh Công ty CP xăng dầu Dầu khí Sài Gòn tại Đồng Nai đạt 650 m3; sản lượng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam đạt 132m3. Đồng thời xem xét mở rộng hệ thống bán xăng sinh học.
Tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền về sử dụng xăng sinh học. Tuy nhiên, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là kinh doanh xăng sinh học chưa quan tâm đến công tác này do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan và các yêu cầu về cơ sở vật chất đối với cửa hàng bán xăng dầu sinh học E5 cũng chưa được thương nhân kinh doanh xăng dầu quan tâm theo kế hoạch đề ra.
Theo lý giải của Sở Công Thương tỉnh, công tác chuẩn bị bồn bể, cải tạo, thay thế công nghệ để đưa mặt hàng xăng E5 vào kinh doanh đòi hỏi đầu tư khá lớn, trong khi sản lượng bán ra không nhiều, mức lợi nhuận không cao….
Giải pháp cho vấn đề này, Sở Công Thương Đồng Nai đề xuất, cần có cơ chế chính sách phù hợp khuyến khích người dân sử dụng xăng E5, đồng thời có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phối trộn để tiếp tục duy trì nguồn cung cho thị trường. Nhà nước nên có quy định buộc xe công phải sử dụng xăng E5.
Trường hợp triển khai đồng loạt thay thế xăng khoáng A92 bằng xăng sinh học E5, phải đảm bảo nguồn cung ethanol (E100) cho sản xuất, phối trộn và cung ứng xăng sinh học E5 để các địa phương có cơ sở, căn cứ triển khai đồng bộ.
Nguồn: Lê Cương/Báo Công Thương điện tử